top of page

Næringsbygg

Kvikne Eiendom AS har bygd et nytt kontorbygg i sentrum av Kvikne på 600 kvm som sto ferdig i mai 2020 og leid det ut til VisBook ASKviknehytta var totalentreprenør på hele prosjektet, noe vi er svært godt fornøyd med.

Det er viktig for bosettingen på Kvikne at en får flest mulig av de som ansettes fortløpende til å bosette seg i bygda. Dette for å sikre skoletilbud, barnehage, boliger for eldre, butikk etc

Kontorbygg 1.jpg
Kontorbygg 2.jpg
IMG_8346.JPG

Video fra byggeperioden

bottom of page