top of page

Om oss

Kvikne Eiendom AS eies av lokale investorer som arbeider for å få tilflytting til Kviknebygda.

Formålet med Selskapet er å bidra til å holde et levende samfunn på Kvikne gjennom eiendomsutvikling og utbygging av nærings og boligeiendom. Selskapets visjon er å være solid, og å bygge for folk flest. Riktig kvalitet kan defineres som fornøyde kunder.

Se artikkel på Kvikne.no den 21 april 2016

bottom of page