top of page

Om oss

Kvikne Eiendom AS eies av lokale investorer som arbeider for å få tilflytning til Kviknebygda

Formålet med Selskapet er å bidra til å holde et levende samfunn på Kvikne gjennom eiendomsutvikling og utbygging av nærings og boligeiendom. Selskapets visjon er å være solid, og å bygge for folk flest. Med solid menes lønnsom drift med riktig kvalitet i en utbyggingstakt som selskapet har grunnlag for å tåle i forhold til sin kapitalbase og organisasjonsstruktur. Riktig kvalitet kan defineres som fornøyde kunder.

 

Driften av Selskapet skal i hovedsak baseres på dugnad der det settes ned komiteer for gjennomføring av Selskapets prosjekter. Det skal ikke utbetales styrehonorar.  Der det er behov for deltagelse i driften og styring av Selskapet skal kompetanse prioriteres.

Mer om Kvikne Les her

bottom of page